SROI

Een nieuwe manier om met impactvol inkopen 'SROI' vorm te geven

Heb je een opdracht met een Social Return on Investment (SROI) eis gekregen? Of zoekt jouw organisatie een nieuwe of aanvullende manier om die SROI verplichting in te vullen?

Inkopen via LaNSCO United kan mogelijk bijdragen om jouw SROI verplichting vorm te geven

Neem gerust contact met ons op

Dan onderzoeken we het samen.

Wist je dat je de opgave voor SROI kunt invullen door een opdracht te geven aan (ondernemers binnen) een sociale coƶperatie?

Als jouw bedrijf bijvoorbeeld een opdracht krijgt van de overheid of een woningcorporatie, dan hoort daarbij dat je invulling geeft aan werkgelegenheid of kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.